Đề thi học sinh giỏi Toán 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đồng Tháp


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi học sinh giỏi Toán 12 cấp tỉnh năm học 2020 – 2021 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; đề thi được biên soạn theo hình thức đề thi 100% trắc nghiệm, đề thi có đáp án và tóm tắt lời giải (lưu ý: đây là mã đề GỐC nên toàn bộ đáp án đều là A).

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi Toán 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đồng Tháp:
+ Từ một tấm tôn hình quạt OAB có 2 120 o OA AOB người ta xác định hai điểm M N lần lượt là trung điểm của OA OB rồi cắt tấm tôn theo hình chữ nhật MNPQ (như hình vẽ). Dùng hình chữ nhật đó tạo thành mặt xung quanh của một hình trụ với đường sinh MQ NP trùng khít nhau. Khối trụ tương ứng được tạo thành có thể tích là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a(1;-1;0) và hai điểm A(−4;7;3), B(4;4;5). Hai điểm M N thay đổi thuộc mặt phẳng Oxy sao cho MN cùng hướng a và MN = 5√2. Giá trị lớn nhất của |AM – BN| bằng?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;1;2), B(-1;0;4), C(0;-1;3) và điểm M thuộc mặt cầu (S): x2 + y2 + (z – 1)2 = 1. Nếu biểu thức MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất thì độ đài đoạn AM bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com