Giáo án dạy học Toán 11 theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH

TOANMATH.com sưu tầm và chia sẻ đến quý thầy, cô giáo trọn bộ file word (.doc hoặc .docx) giáo án dạy học Toán 11 theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH.

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn chia sẻ của các thành viên nhóm Thư Viện STEM – STEAM, gồm có 04 phần:
1. Giáo án Đại số và Giải tích 11 học kì 1 (16 file).
2. Giáo án Hình học 11 học kì 1 (15 file).
3. Giáo án Đại số và Giải tích 11 học kì 2 (08 file).
4. Giáo án Hình học 11 học kì 2 (07 file).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com