Toàn cảnh hàm số trong đề thi THPT môn Toán của Bộ GD&ĐT (2016 – 2021)

Tài liệu gồm 325 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập các bài toán chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số trong các đề thi tham khảo, đề thi minh họa và đề thi chính thức THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2016 đến năm 2021, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1 và ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán.

Tài liệu được phân chia ra 03 phần cho học sinh dễ theo dõi: phần đề bài để học sinh tự làm, phần bảng đáp án để học sinh dò kết quả và phần đáp án – lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu toàn cảnh hàm số trong đề thi THPT môn Toán của Bộ GD&ĐT (2016 – 2021):
PHẦN 01. ĐỀ BÀI.
Bài 01: Tính đơn điệu của hàm số (Trang 01).
Bài 02: Cực trị của hàm số (Trang 20).
Bài 03: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số (Trang 43).
Bài 04: Đường tiệm cận của hàm số (Trang 52).
Bài 05: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Trang 58).
PHẦN 02. BẢNG ĐÁP ÁN.
PHẦN 03. ĐÁP ÁN CHI TIẾT.
Bài 01: Tính đơn điệu của hàm số (Trang 94).
Bài 02: Cực trị của hàm số (Trang 135).
Bài 03: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số (Trang 194).
Bài 04: Đường tiệm cận của hàm số (Trang 225).
Bài 05: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Trang 242).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]