Toàn tập tiệm cận của đồ thị hàm số


Tài liệu gồm 44 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số lớp 12 THPT: Chủ đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

CƠ BẢN KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 1.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 2.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 3.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 4.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 5.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 6.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 7.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 8.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 9.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 10.
+ Lớp bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Phần 11.
VẬN DỤNG CAO – PHÂN LOẠI KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 1.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 2.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 3.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 4.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 5.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 6.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 7.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 8.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 9.
+ Lớp bài toán tiệm cận nâng cao – Phần 10.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]