Toàn tập tính đơn điệu của hàm số


Tài liệu gồm 41 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số lớp 12 THPT: Chủ đề tính đơn điệu của hàm số.

CƠ BẢN KHẢO SÁT HÀM SỐ.
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 1).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 2).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 3).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 4).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 5).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 6).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 7).
+ Cơ bản khảo sát hàm số (hàm số đơn điệu – phần 8).
VẬN DỤNG CAO, PHÂN LOẠI KHẢO SÁT HÀM SỐ.
+ Tính đơn điệu hàm số chứa căn thức nâng cao – phần 1.
+ Tính đơn điệu hàm số đa thức, hàm số phân thức nâng cao – phần 1.
+ Tính đơn điệu hàm số đa thức, hàm số phân thức nâng cao – phần 2.
+ Tính đơn điệu hàm số lượng giác nâng cao – phần 1.
+ Tính đơn điệu hàm số lượng giác nâng cao – phần 2.
+ Tính đơn điệu hàm số siêu việt nâng cao – phần 1.
+ Tính đơn điệu hàm số siêu việt nâng cao – phần 2.
+ Bài tập đơn điệu tổng hợp – phần 1.
+ Bài tập đơn điệu tổng hợp – phần 2.
+ Bài tập đơn điệu tổng hợp – phần 3.
+ Bài tập đơn điệu tổng hợp – phần 4.
+ Bài tập đơn điệu tổng hợp – phần 5.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]