15 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải


Tài liệu gồm 196 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, tuyển chọn 15 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC:
ĐỀ SỐ 01: 03.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01: 09.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O1: 09.
ĐỀ SỐ 02: 16.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02: 22.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O2: 22.
ĐỀ SỐ 03: 29.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03: 35.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O3: 35.
ĐỀ SỐ 04: 41.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04: 47.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O4: 47.
ĐỀ SỐ 05: 53.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 05: 59.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O5: 59.
ĐỀ SỐ 06: 66.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 06: 73.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O6: 73.
ĐỀ SỐ 07: 80.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 07: 86.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O7: 86.
ĐỀ SỐ 08: 92.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 08: 98.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O8: 98.
ĐỀ SỐ 09: 106.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 09: 112.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ O9: 112.
ĐỀ SỐ 10: 119.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10: 126.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ 10: 126.
ĐỀ SỐ 11: 133.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11: 139.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ 11: 139.
ĐỀ SỐ 12: 145.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12: 152.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ 12: 152.
ĐỀ SỐ 13: 158.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13: 164.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ 13: 164.
ĐỀ SỐ 14: 170.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14: 176.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ 14: 176.
ĐỀ SỐ 15: 183.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15: 189.
LỜI GIẢI CÂU HỎI VD-VDC ĐỀ 15: 189.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com