Các dạng bài tập lũy thừa, mũ và lôgarit


Tài liệu gồm 49 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề lũy thừa, mũ và lôgarit, giúp học sinh lớp 12 tự học chương trình Giải tích 12 chương 2.

DẠNG 1. CÔNG THỨC LŨY THỪA.
DẠNG 2. CÔNG THỨC LOGARIT.
DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.
DẠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.
DẠNG 5. TẬP XÁC ĐỊNH.
DẠNG 6. ĐẠO HÀM.
DẠNG 7. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ.
DẠNG 8. LÃI SUẤT.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com