Chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 234 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tổng hợp lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình môn Toán 11.

Bài 01. PHÉP TÍNH LŨY THỪA.
A. Lý thuyết.
1. Lũy thừa với số mũ nguyên 3.
2. Căn bậc n 3.
3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ 4.
4. Lũy thừa với số mũ thực 4.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức 5.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức 7.
+ Dạng 3. So sánh 8.
+ Dạng 4. Bài toán lãi kép 9.
C. Luyện tập.

Bài 02. PHÉP TÍNH LOGARIT.
A. Lý thuyết.
1. Khái niệm logarit 19.
2. Tính logarit bằng máy tính cầm tay 19.
3. Tính chất của phép tính logarit 19.
4. Công thức đổi cơ số 20.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức 21.
+ Dạng 2. Biểu diễn logarit 22.
C. Luyện tập.

Bài 03. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
A. Lý thuyết.
1. Hàm số mũ 26.
2. Hàm số logarit 27.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Tập xác định của hàm số 28.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số 30.
+ Dạng 3. Sự biến thiên của hàm số 32.
+ Dạng 4. Đồ thị của hàm số 34.
C. Luyện tập.

Bài 04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
A. Lý thuyết.
1. Phương trình mũ 40.
2. Phương trình logarit 41.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Phương trình mũ cơ bản 42.
+ Dạng 2. Phương trình mũ đưa về cùng cơ số 43.
+ Dạng 3. Phương trình mũ dùng logarit hóa 44.
+ Dạng 4. Phương trình mũ đặt ẩn phụ cơ bản 45.
+ Dạng 5. Phương trình mũ đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp 47.
+ Dạng 6. Phương trình mũ đặt ẩn phụ với tích hai cơ số bằng 1 49.
+ Dạng 7. Phương trình logarit cơ bản 51.
+ Dạng 8. Phương trình logarit đưa về cùng cơ số 52.
+ Dạng 9. Phương trình logarit dùng mũ hóa 53.
+ Dạng 10. Phương trình logarit đặt ẩn phụ 55.
C. Luyện tập.

Bài 05. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
A. Lý thuyết.
1. Bất phương trình mũ 61.
2. Bất phương trình logarit 62.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Bất phương trình mũ cơ bản 63.
+ Dạng 2. Bất phương trình mũ đưa về cùng cơ số 64.
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ dùng logarit hóa 65.
+ Dạng 4. Bất phương trình mũ đặt ẩn phụ 66.
+ Dạng 5. Bất phương trình logarit cơ bản 67.
+ Dạng 6. Bất phương trình logarit đưa về cùng cơ số 68.
+ Dạng 7. Bất phương trình logarit dùng mũ hóa 69.
+ Dạng 8. Bất phương trình logarit đặt ẩn phụ 71.
C. Luyện tập.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]