Bài giảng hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 170 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều (CD).

BÀI 1. PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức.
+ Dạng 2. Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa.
+ Dạng 3. So sánh.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. PHÉP TÍNH LÔGARIT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức.
+ Dạng 2. Biểu diễn theo lôgarit.
+ Dạng 3. So sánh.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 3. HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số.
+ Dạng 2. So sánh.
+ Dạng 3. Đồ thị hàm số.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Đưa về cùng cơ số.
+ Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 3. Lôgarit hóa, mũ hóa.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG VI.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]