Chuyên đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục


Tài liệu gồm 76 trang, được biên soạn bởi quý thầy cô giáo Nhóm Chuyên Đề Tự Luận Toán THPT, hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 4.

GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
Dạng 1.1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 1.2. Giới hạn dãy số đa thức, căn thức không liên hợp.
Dạng 1.3. Giới hạn dãy phân thức hữu tỷ.
Dạng 1.4. Giới hạn dãy phân thức (có mũ n).
GIỚI HẠN HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM
Dạng 2.1. Khử vô định – dùng liên hợp.
Dạng 2.2. Giới hạn tại điểm có kết quả là vô cực.
Dạng 2.3. Giới hạn của hàm số lượng giác.
GIỚI HẠN MỘT BÊN
Dạng 3.1. Câu hỏi lí thuyết.
Dạng 3.2. Khử dạng vô định – Giới hạn một bên.
Dạng 3.3. Giới hạn tại điểm có kết quả là vô cực.
GIỚI HẠN HÀM SỐ TẠI VÔ CỰC
Dạng 4.1. Câu hỏi lí thuyết.
Dạng 4.2. Giới hạn tại vô cực của hàm đa thức.
Dạng 4.3. Giới hạn tại vô cực của hàm phân thức.
HÀM SỐ LIÊN TỤC
Dạng 5.1. Các câu hỏi lý thuyết.
Dạng 5.2. Xét tính liên tục bằng đồ thị.
Dạng 5.3. Hàm số liên tục tại một điểm.
Dạng 5.4. Hàm số liên tục trên khoảng – đoạn.
Dạng 5.5. Tìm m để hàm số liên tục tại 1 điểm.
Dạng 5.6. Tìm m để hàm số liên tục trên khoảng – đoạn.
Dạng 5.7. Bài toán về số nghiệm của phương trình.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]