Đề cương HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kiểm tra 90 phút: Trắc nghiệm 35 câu – 7 điểm + Tự luận – 3 điểm.
NỘI DUNG KIỂM TRA:
A – ĐẠI SỐ
1. Mệnh đề – Tập hợp.
2. Hàm số.
– Tập xác định của hàm số.
– Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
– Hàm số chẵn, hàm số lẻ.
– Đồ thị của hàm số.
– Sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
– Sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất trên từng khoảng.
3. Phương trình.
– Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn.
+ Giải và biện luận phương trình ax + b = 0.
+ Giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c = 0.
+ Ứng dụng của Định lý Vi-et cho phương trình bậc hai.
– Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai.
+ Giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
+ Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
+ Giải phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai.
+ Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
4. Hệ phương trình bậc nhất, bậc hai.
B – HÌNH HỌC
1. Vectơ.
– Phương, hướng, độ dài của vectơ; hai vectơ bằng nhau.
– Các phép toán vectơ: Tổng, hiệu của hai vectơ (quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành …).
– Tích của một vectơ với một số.
– Biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
– Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
2. Hệ trục tọa độ.
– Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm đối với hệ trục tọa độ.
– Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o đến 180o.
4. Tích vô hướng của hai vectơ.
– Bài toán về tích vô hướng của hai vectơ.
– Bài toán về biểu thức tọa độ của tích vô hướng của hai vectơ.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]