Đề cương học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM


Đề cương học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh gồm 149 trang, tổng hợp lý thuyết và bài tập các chuyên đề Toán 11, giúp học sinh khối 11 tham khảo để chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 11 sắp tới.

GIỚI THIỆU MÔN HỌC 2.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – CHƯƠNG 1 4.
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 4.
§ 0. Ôn tập các công thức lượng giác 4.
§ 1. Hàm số lượng giác 5.
§ 2. Phương trình lượng giác cơ bản 24.
§ 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp 31.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – CHƯƠNG 2 48.
TỔ HỢP – XÁC SUẤT 48.
§ 1. Quy tắc đếm 48.
§ 2. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp 51.
§ 3. Nhị thức niu-tơn 61.
§ 4. Phép thử và biến cố 66.
§ 5. Xác suất của biến cố 69.
HÌNH HỌC 11 – CHƯƠNG 1 78.
PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 78.
§ 1. Phép biến hình 78.
§ 2. Phép tịnh tiến 79.
§ 2. Phép quay 83.
§ 4. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 89.
§ 5. Phép vị tự 92.
§ 6. Phép đồng dạng 98.
HÌNH HỌC 11 – CHƯƠNG 2 101.
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG 101.
§ 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 101.
§ 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 113.
§ 3. Đường thẳng và mặt phẳngsong song 119.
§ 4. Hai mặt phẳng song song 124.
§ 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 133.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 136.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 141.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]