Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội


Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội gồm 11 trang.

A. Trọng tâm kiến thức
Đại số: Mệnh đề, tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hình học: Véctơ và các phép toán véctơ, hệ trục tọa độ, giá trị lượng giác của góc từ 0 0 đến 0 180, tích vô hướng của hai véctơ.
B. Bài tập
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]