Đề cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn Toán khối 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị; đề thi có đáp án mã đề 121 123 125 127 122 124 126 128.

Trích dẫn đề cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị:
+ Cho hàm số 4 2 y x mx m 2 1 có đồ thị là Cm. Tính tích tất cả các giá trị của tham số m để Cm có ba điểm cực trị cùng với gốc tọa độ tạo thành bốn đỉnh của một hình thoi.
+ Cho hàm số 4 2 y x x m 2 3 với m là tham số. Biết rằng có đúng hai giá trị 1 2 m m của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên 12 bằng 2021. Tính m m 1 2.
+ Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức xi P P e o. Trong đó 0P 760 mmHg là áp suất của mực nước biển x 0 i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000m gần bằng số nào dưới đây nhất?
+ Cho hình chóp S ABC có AB 4 AC 2 và BAC 120 SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB SC. Góc giữa mặt phẳng ABC và AMN bằng 60. Thể tích của khối chóp đã cho bằng?
+ Cho a là số thực dương khác 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. A. Đồ thị hàm số x y a và đồ thị hàm số loga y x đối xứng nhau qua đường thẳng y x. B. Hàm số x y a với 0 1 a đồng biến trên khoảng C. Hàm số x y a với a 1 nghịch biến trên khoảng. D. Đồ thị hàm số x y a luôn đi qua điểm M a 1.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]