Đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đông Hà – Quảng Trị

Đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đông Hà – Quảng Trị gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 04 câu tự luận (03 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]