Đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Quảng Xương 2 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Quảng Xương 2, tỉnh Thanh Hóa; đề thi gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 03 câu tự luận (03 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 111.

Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Quảng Xương 2 – Thanh Hóa:
+ Một tổ có 9 học sinh gồm 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ, trong đó có 2 học sinh nam tên Phúc và Đức. Xếp ngẫu nhiên 9 học sinh trên thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp sao cho hai học sinh Phúc và Đức luôn đứng cạnh nhau, đồng thời các học sinh nam còn lại không đứng cạnh nhau và cũng không đứng cạnh Phúc và Đức.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I J lần lượt là trung điểm của AC và AD P là mặt phẳng đi qua IJ cắt cạnh BD BC lần lượt tại M N với M N MN DC. Mệnh đề nào dưới đây sai ? A. Hai đường thẳng CD và MN song song. B. Hai đường thẳng IJ và MN song song. C. Hai đường thẳng BC và MN song song. D. Hai đường thẳng IJ và CD song song.
+ Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a b c thỏa mãn a b b c. Mệnh đề nào sau đây sai ? A. Có đúng một mặt phẳng đi qua cả hai đường thẳng a và b. B. a c. C. Ba đường thẳng a b c cùng nằm trên một mặt phẳng. D. Có đúng một mặt phẳng đi qua cả hai đường thẳng b và c.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com