Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Như Thanh – Thanh Hóa.

Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa:
+ Có 7 quyển sách toán khác nhau, 6 quyển sách lý khác nhau và 5 quyển sách hóa khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn từ đó 4 quyển sách?. Tính xác suất để trong 4 quyển sách được chọn có đầy đủ cả ba loại sách nói trên.
+ Với n là số nguyên dương thỏa mãn 3 2 1 3 3 52 1 C A n n n. Trong khai triển biểu thức 3 2 2 n x y gọi Tk là số hạng mà tổng số mũ của x và y của số hạng đó bằng 34. Hệ số của Tk là?
+ Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]