Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Long Thạnh – Kiên Giang

Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Long Thạnh – Kiên Giang mã đề 107 được biên soạn theo hình thức đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 07 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Long Thạnh – Kiên Giang:
+ Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây đúng? A. Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt. B. Hai cạnh bất kì có ít nhất một điểm chung. C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 2 mặt. D. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung.
+ Gọi AB là hai giao điểm của đồ thị hàm số 3 y x x 18 25 và đường thẳng y x 5 (hoành độ của A và B đều âm). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM (với O là gốc tọa độ).
+ Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy là hình bình hành và thể tích bằng 432. Gọi M N P lần lượt là trung điểm cạnh SA SB SC. Điểm Q thuộc cạnh SD sao cho 5 SQ QD 3. Tính thể tích của khối đa diện MNPQABCD.
+ Biết rằng tập hợp tất cả giá trị thực của số m để phương trình 2 ln 2 ln 8 6 3 0 x mx x m có nghiệm duy nhất là tập hợp T p q (pq là các số hữu tỉ). Tính 14 22 p q ta được kết quả bằng?
+ Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiểu dài bằng 8m chiều rộng bằng 6 m và chiều cao bằng 3m. Thể tích phòng học đó bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]