Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 132.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre:
+ Ông An dự định xây một cặp bồn chứa nước hình trụ bằng bê-tông với kích thước mỗi bồn như sau: đường kính bồn (lọt lòng) là 2m; thành bồn dày 10cm; chiều cao của bồn là 2,4m. Hỏi ông An cần tối thiểu bao nhiêu m3 bê-tông để đổ được phần vách của hai bồn nêu trên trên (phần bề mặt xung quanh bồn)?
+ Một người thợ muốn xây bồn chứa nước hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là 2m x 3m. Hỏi để bồn chứa được 9 m3 nước thì người thợ đó phải xây chiều cao của bồn tối thiểu bằng bao nhiêu?
+ Khối nón (N) có chiều cao bằng 15a. Thiết diện song song mặt đáy và cách đỉnh hình nón một đoạn bằng 6a có diện tích bằng 4πa 2. Khi đó, thể tích của khối nón (N) bằng?
+ Cho y = f(x) là một hàm số bậc ba và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f [ f(x) + 1]. Tìm số nghiệm của phương trình g0(x) = 0.
+ Cho y = f(x) là một hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình |f(x)| = m có 6 nghiệm phân biệt.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]