Chuyên đề các dạng tích phân hàm ẩn điển hình mức độ VD – VDC

Tài liệu gồm 84 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông (giáo viên Toán trường THPT Nho Quan A, tỉnh Ninh Bình), hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập tích phân hàm ẩn điển hình mức độ vận dụng và vận dụng cao (VD – VDC), giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng.

Dạng 1. Áp dụng các quy tắc và đạo hàm của hàm số hợp trang.
+ Quy tắc đạo hàm tích 3.
+ Quy tắc đạo hàm thương 7.
+ Áp dụng công thức đạo hàm của hàm chứa căn 15.
+ Áp dụng công thức đạo hàm của hàm mũ 18.
+ Áp dụng công thức đạo hàm của hàm lôgarit 19.
+ Áp dụng các công thức đạo hàm khác 21.
Dạng 2. Phương pháp đổi biến 22.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 1 22.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 2 28.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 3 39.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 4 49.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 5 51.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 6 53.
Dạng 3. Phương pháp từng phần 55.
+ Trường hợp riêng 68.
Dạng 4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 78.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]