Bài tập trắc nghiệm tích phân và ứng dụng của tích phân vận dụng cao

Tài liệu gồm 125 trang, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm tích phân và ứng dụng của tích phân vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 3: Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng.

CHỦ ĐỀ 1. TÍCH PHÂN VẬN DỤNG CAO.
+ Phần 1. Tính tích phân theo định nghĩa 02.
+ Phần 2. Kỹ thuật đổi biến 03.
+ Phần 3. Kỹ thuật tích phân từng phần 07.
+ Phần 4. Tính a, b, c trong tích phân 09.
+ Phần 5. Tính tích phân hàm phân nhánh 12.
+ Phần 6. Tính tích phân dựa vào tính chất 14.
+ Phần 7. Kỹ thuật phương trình hàm 15.
+ Phần 8. Kỹ thuật biến đổi 18.
+ Phần 9. Kỹ thuật đưa về đạo hàm đúng 24.
+ Phần 10. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 125.
+ Phần 11. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 2 – Kỹ thuật Holder 27.
+ Phần 12. Kỹ thuật đánh giá AM – GM 38.
+ Phần 13. Tìm GTLN – GTNN của tích phân 42.

CHỦ ĐỀ 2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN VẬN DỤNG CAO.
+ Phần 1. Áp dụng công thức.
+ Phần 2. Đồ thị hàm f(x).
+ Phần 3. Đồ thị hàm f'(x).
+ Phần 4. Diện tích hình phẳng.
+ Phần 5. Thể tích khối tròn xoay.
+ Phần 6. Bài toán vận tốc.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]