Chuyên đề một số yếu tố thống kê và xác suất Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 169 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề một số yếu tố thống kê và xác suất trong chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều (viết tắt: Toán 10 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ.
+ Dạng 1. Tính sai số tuyệt đối, độ chính xác của một số gần đúng.
+ Dạng 2. Sai số tương đối của số gần đúng.
+ Dạng 3. Quy tròn số gần đúng.
+ Dạng 4. Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số.

BÀI 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM.

BÀI 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM.

BÀI 4 + BÀI 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
+ Dạng 1. Mô tả biến cố, không gian mẫu.
+ Dạng 2. Mối liên hệ giữa các biến cố.
+ Dạng 3. Xác định không gian mẫu và biến cố.
+ Dạng 4. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
+ Dạng 5. Quy tắc tính xác suất.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]