Chuyên đề xác suất Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 92 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề xác suất trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ.
BÀI 2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
Dạng 1. Mô tả biến cố, không gian mẫu.
Dạng 2. Mối liên hệ giữa các biến cố.
Dạng 3. Xác định không gian mẫu và biến cố.
Dạng 4. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
Dạng 5. Quy tắc tính xác suất.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]