Đề học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo dạng đề 40% trắc nghiệm + 60% tự luận, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam:
+ Cho phép vị tự tỉ số k. Tìm mệnh đề sai. A. Phép vị tự tỉ số k biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó. B. Phép vị tự tỉ số k biến tia thành tia. C. Phép vị tự tỉ số k biến góc thành góc. D. Phép vị tự tỉ số k biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
+ Từ một hộp đựng 4 bi xanh, 6 bi đỏ và 5 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba bi. Gọi A là biến cố: “ba bi được chọn có màu xanh”, B là biến cố: “ba bi được chọn có màu đỏ” và C là biến cố: “ba bi được chọn có màu vàng”. D là biến cố: “ba bi được chọn cùng màu”. a/ Biểu diễn biến cố D theo ba biến cố A, B, C. b/ Tính xác suất để ba bi được chọn có ít nhất hai màu.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD. a/ Chứng minh MN ABCD. b/ Xác định giao điểm I của SC với (AMN). Tính SI SC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]