Đề thi thử Toán TN THPT 2023 liên trường THPT huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2022 – 2023 cụm liên trường THPT, trung tâm GDTX huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324; kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 02 năm 2023.

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 liên trường THPT huyện Thuận Thành – Bắc Ninh:
+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 1 S có tâm I 2 1 1 có bán kính bằng 4 và mặt cầu 2 S có tâm J 2 1 5 có bán kính bằng 2. P là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu 1 S 2 S. Đặt M m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của khoảng cách từ điểm O đến P. Giá trị M m bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A 1 2 0 B 0 0 2 C 1 0 1 D 2 1. Hai điểm M N lần lượt trên đoạn BC và BD sao cho 2 3 10 BC BD BM BN và 6 25 ABMN ABCD V V. Phương trình mặt phẳng AMN có dạng ax by cz 32 0. Tính S a b c?
+ Cho hai số y f x y g x có đồ thị là hai đường cong ở hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm số y f x có đúng một điểm cực trị là A, đồ thị hàm số y g x có đúng một điểm cực trị là B và 5 A B x x AB.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]