Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 138 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán thường gặp và bài tập trắc nghiệm Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất.

Chương 6. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 1.
Bài 1. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ 1.
A Tóm tắt lí thuyết 1.
B Các dạng toán thường gặp 2.
+ Dạng 1. Xác định sai số tuyệt đối của số gần đúng 2.
+ Dạng 2. Xác định sai số tương đối của số gần đúng 3.
+ Dạng 3. Xác định số quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước 4.
C Bài tập trắc nghiệm 5.
Bài 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯƠNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM 9.
A Tóm tắt lý thuyết 9.
B Các dạng toán thường gặp 10.
+ Dạng 1. Xác định số trung bình của mẫu số liệu 10.
+ Dạng 2. Xác định số trung vị của mẫu số liệu 11.
+ Dạng 3. Xác định tứ phân vị dựa vào mẫu số liệu 12.
+ Dạng 4. Xác định mốt dựa vào mẫu số liệu 13.
C Bài tập trắc nghiệm 14.
Bài 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN 20.
A Tóm tắt lý thuyết 20.
B Các dạng toán thường gặp 21.
+ Dạng 1. Xác định khoảng biến thiên dựa vào mẫu số liệu 21.
+ Dạng 2. Xác định khoảng tứ phân vị dựa vào mẫu số liệu 22.
+ Dạng 3. Xác địnhphương sai, độ lệch chuẩn dựa vào mẫu số liệu 23.
C Bài tập trắc nghiệm 27.
Bài 4. BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂM CỦA XÁC SUẤT 34.
A Tóm tắt lý thuyết 34.
B Các dạng toán thường gặp 37.
+ Dạng 1. Mô tả không gian mẫu, biến cố 37.
+ Dạng 2. Tính xác suất bằng định nghĩa 39.
C Bài tập tự luận 42.
D Bài tập trắc nghiệm 46.
Bài 5. THỰC HÀNH TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN 75.
A Tóm tắt lý thuyết 75.
B Các dạng toán thường gặp 83.
+ Dạng 1. Các câu hỏi lý thuyết tổng hợp 83.
+ Dạng 2. Tính xác suất bằng định nghĩa 84.
+ Dạng 3. Tính xác suất bằng công thức cộng 86.
+ Dạng 4. Tính xác suất bằng công thức nhân 88.
+ Dạng 5. Bài toán kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất 90.
C Bài tập tự luận 93.
Bài 6. BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG V 98.
A Bài tập trắc nghiệm 98.
Bài 7. BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX 107.
A Bài tập tự luận 107.
B Bài tập trắc nghiệm 110.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]