Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam:
+ Cho mặt cầu 2 2 2 Sx y z 1 3 13. Mặt phẳng (P) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có bán kính r = 2. Khi đó mp (P) đi qua điểm nào sau đây?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mp (P x yz) 2 2 3 0. Mặt phẳng (Q) song song và cách mặt phẳng (P) một khoảng bằng 2 có phương trình là 2 2 0 0 x y mz n m n n. Tính S mn.
+ Cho hàm số f x tuỳ ý, liên tục trên khoảng K. Với mọi số thực k ≠ 0, mệnh đề nào sau đây đúng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]