Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 60% trắc nghiệm kết hợp 40% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (đế tháp có diện tích là 2 12288 m). Tính diện tích mặt trên cùng.
+ Ba số x yx yxy 6 5 2 8 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời các số x y xy 1 2 3 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm giá trị x và y.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Khẳng định nào sau đây đúng? A. d qua S và song song với BC. B. d qua S và song song với DC. C. d qua S và song song với AD. D. d qua S và song song với BD.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]