Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Quảng Nam; đề thi hình thức trắc nghiệm với 32 câu, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án Mã Đề 101 – Mã Đề 102 – Mã Đề 103 – Mã Đề 104.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam:
+ Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 𝐴𝐵 = 8m. Người ra treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh 𝑀, 𝑁 nằm trên Parabol và hai đỉnh 𝑃, 𝑄 nằm trên mặt đất (như hình vẽ). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí với chi phí mua hoa là 150.000đồng /𝑚2, biết 𝑀𝑁 = 4𝑚, 𝑀𝑄 = 6m. Hỏi số tiền dùng để mua hoa trang trí chiếc cổng là bao nhiêu?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H(2;1;1). Gọi A, B, C là các điểm lần lượt thuộc các trục Ox, Oy, Oz sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Điểm G có toạ độ là bao nhiêu?
+ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(2,1,-1), B(0,3,5) và mặt phẳng (P): 𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 + 6 = 0. Gọi M là điểm thoả mãn 𝑀𝐴2 + 𝑀𝐵2 = 40. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến mặt phẳng (P) bằng bao nhiêu?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]