Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023; đề thi có đáp án mã đề Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104.

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có các đỉnh lần lượt là A(4;0;0), B(3;2;5), C(8;4;0), D(-3;2;-1). Các điểm M và N bất kì trong không gian thoả mãn MA NB MB NC MC ND MD NA. Biết rằng mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN luôn đi qua một điểm P cố định. Điểm P nằm trong mặt phẳng (α) nào dưới đây?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P có một vectơ pháp tuyến là n 1 2 3 và cắt các trục Ox Oy Oz lần lượt tại A B C. Biết rằng thể tích của khối tứ diện OABC bằng 6 và điểm A có hoành độ dương. Mặt phẳng P đi qua điểm nào dưới đây?
+ Cho hàm số 2 2 2 3 khi 1 2 khi 1 xa x f x ax x (với a là hằng số) liên tục trên. Giả sử F x là một nguyên hàm của f x trên thỏa mãn F(0) 2. Giá trị của biểu thức F F (1) 2 (2) bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]