Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm tự luận mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam:
+ Giá thuê phòng của một khách sạn là 750 nghìn đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 500 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của số ngày x mà khách ở tại khách sạn. Tìm công thức của hàm số T Tx.
+ Một quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu 19,6 m s. Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao của quả bóng so với mặt đất (tính bằng mét) được mô tả bởi phương trình: 2 ht t t 4,9 19,6 với t là thời gian tính bằng giây. a. Tìm độ cao lớn nhất của quả bóng (làm tròn đến hàng đơn vị). b. Sau khi ném bao nhiêu giây thì quả bóng chạm đất?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn C có phương trình: 2 2 xy x 2 7 9 0 đường tròn C cắt tia Oy tại A. Viết phương trình đường tròn C1 có bán kính 1 R 2 và tiếp xúc ngoài với C tại A.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]