Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam:
+ Cho hàm số y fx liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y fx trục hoành và các đường thẳng x a x b. Diện tích S của (H) được tính theo công thức nào sau đây?
+ Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol 2 yx x 2 1 và các đường thẳng y m 1 x 0 x 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m [-4040;-2] để S < 2022.
+ Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 y x x 2 trục hoành, hai đường thẳng x = 0 và x = 1 quanh trục hoành bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]