Tài liệu chuyên đề cực trị của hàm số

Tài liệu gồm 274 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề cực trị của hàm số, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số cho bởi biểu thức.
+ Dạng 2. Riêng về cực trị hàm bậc 3.
+ Dạng 3. Riêng về cực trị hàm trùng phương.
+ Dạng 4. Cực trị của hàm y = |f(x)| và y = f(|x|).
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm mức độ 5 – 8 điểm.
+ Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của hàm số f(x), f'(x).
+ Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số khi biết biểu thức f(x), f'(x).
+ Dạng 3. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x = x0.
+ Dạng 4. Tìm m để hàm số có n cực trị.
+ Dạng 5. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
+ Dạng 6. Tìm m để hàm số bậc 3 có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 7. Tìm m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 8. Tìm m để hàm số bậc 2 trên bậc 1 có cực trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.
3. Hệ thống bài tập trắc nghiệm mức độ 9 – 10 điểm (VD – VDC) (phần 1).
+ Dạng 9. Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối.
+ Dạng 10. Số điểm cực trị của hàm hợp.
+ Dạng 11. Tìm m để hàm số f[u(x)] thỏa mãn điều kiện cho trước.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm mức độ 9 – 10 điểm (VD – VDC) (phần 2).
+ Dạng 12. Tìm cực trị của hàm số hợp f[u(x)] hoặc f[u(x)] + g(x) khi biết đồ thị hàm số f(x) hoặc f'(x).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]