Tài liệu chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Tài liệu gồm 181 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 5. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
I. LÝ THUYẾT.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Bài tập trắc nghiệm.
Dạng 1. Nhận dạng hàm số thường gặp thông qua đồ thị.
Dạng 2. Xét dấu của các hệ số hàm số thông qua đồ thị.
Dạng 3. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]