Tài liệu chuyên đề nguyên hàm và một số phương pháp tìm nguyên hàm

Tài liệu gồm 159 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề nguyên hàm và một số phương pháp tìm nguyên hàm, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 1. NGUYÊN HÀM.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Phương pháp đổi biến số.
+ Dạng 2. Phương pháp nguyên hàm từng phần.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản.
+ Dạng 2. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số.
+ Dạng 3. Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ.
+ Dạng 4. Phương pháp nguyên hàm từng phần.
3. Bài tập trắc nghiệm mức độ vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC).
+ Dạng 1. Bài toán tích phân liên quan đến đẳng thức: u(x).f'(x) + u'(x).f(x) = h(x).
+ Dạng 2. Bài toán tích phân liên quan đến biểu thức: f'(x) + f(x) = h(x).
+ Dạng 3. Bài toán tích phân liên quan đến biểu thức: f'(x) – f(x) = h(x).
+ Dạng 4. Bài toán tích phân liên quan đến biểu thức: f'(x) + p(x).f(x) = h(x).
+ Dạng 5. Bài toán tích phân liên quan đến biểu thức: f'(x) + p(x).f(x) = 0.
+ Dạng 6. Bài toán tích phân liên quan đến biểu thức: f'(x) + p(x).[f(x)]^n = 0.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]