Bài giảng các quy tắc tính xác suất Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 45 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề các quy tắc tính xác suất trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

BÀI 28: BIẾN CỐ HỢP, BIẾN CỐ GIAO, BIẾN CỐ ĐỘC LẬP.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 29: CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1: Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc.
Dạng 2: Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 30: CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT CHO HAI BIẾN CỐ ĐỘC LẬP.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG VIII.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]