Nắm trọn chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng ôn thi THPT QG môn Toán

Tài liệu gồm 409 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, tổng hợp các dạng bài tập thường gặp về chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 ôn tập hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2023 – 2024.

CHỦ ĐỀ 1. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ CƠ BẢN.
Dạng 1: Nguyên hàm của hàm số cơ bản.
Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số phân thức hữu tỷ.
Dạng 3: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 4: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số.
Dạng 5: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.
Dạng 6: Nguyên hàm hàm ẩn.

CHỦ ĐỀ 2. TÍCH PHÂN CỦA HÀM SỐ CƠ BẢN.
Dạng 7: Tích phân của hàm số cơ bản.
Dạng 8: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến.
Dạng 9: Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần.
Dạng 10: Tích phân hàm ẩn và tích phân đặc biệt.
Dạng 11: Tính tích phân bằng phương pháp vi phân.
Dạng 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng.
Dạng 13: Ứng dụng tích phân vào bài toán chuyển động.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]