Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Đồng Nai

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Đồng Nai; đề thi mã đề T101, gồm 04 trang, hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút; đề thi có đáp án mã đề T101, T102, T103, T104.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Đồng Nai:
+ Để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Đoàn trường tổ chức cho các học sinh đăng kí thi đấu 2 môn cờ vua hoặc điền kinh. Lớp 10 A có 18 học sinh đăng kí thi đấu cờ vua, 25 học sinh đăng kí thi điền kinh và 10 học sinh đăng kí thi cả hai môn cờ vua, điền kinh. Tìm số học sinh lớp 10 A biết rằng có 13 học sinh không đăng kí chơi môn nào?
+ Hai người cùng tát nước bằng gầu sòng như hình bên. Mỗi người cầm vào một sợi dây cùng buộc vào cái gầu, và hai sợi dây đó hợp với nhau một góc 0 120. Người thứ nhất kéo một lực là 50N, người thứ hai kéo một lực là 100N. Hỏi hợp lực tạo ra của hai người là bao nhiêu?
+ Trong các mệnh đề sau, câu nào là mệnh đề nào sai? A. Số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. B. Bình phương tất cả các số nguyên đều chia hết cho 2. C. Số nguyên tố lớn hơn 2 là số lẻ. D. Bình phương mọi số thực đều không âm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]