Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ninh Giang – Hải Dương

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi gồm 06 trang, cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (03 câu), thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ninh Giang – Hải Dương:
+ Lớp 10B có 44 học sinh. Lớp thành lập câu lạc bộ thể thao, chỉ có hai môn là bóng đá và cầu lông. Một học sinh có thể đăng kí cả hai môn. Biết rằng có 20 học sinh đăng kí môn bóng đá, 15 học sinh đăng kí môn cầu lông, 5 học sinh đăng kí cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu học sinh không đăng kí môn nào?
+ Cho định lý: “Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân”. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện đủ để tam giác đó cân. B. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện cần và đủ để tam giác đó cân. C. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện cần để tam giác đó cân. D. Tam giác cân là điều kiện đủ để tam giác đó có hai đường trung tuyến bằng nhau.
+ Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là BC a AC b AB c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]