Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 02 trang, cấu trúc 60% trắc nghiệm (20 câu) + 40% tự luận (02 câu), thời gian làm bài 45 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 201 – 202 – 203 – 204.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn và AB = 2CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SB. a) Tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Tìm giao điểm giữa đường thẳng DN với mặt phẳng (SAC). c) Chứng minh rằng đường thẳng NC song song với mặt phẳng (SAD).
+ Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t(h) (0 < t ≤ 24) được cho bởi công thức h = 6cos(πt/6 + π/3) + 15. Có bao nhiêu thời điểm trong một ngày mực nước trong kênh là 12 m?
+ Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Đường thẳng MN và đường thẳng nào sau đây chéo nhau? A MN và AD. B MN và SC. C MN và SA. D MN và AC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]