Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Ninh Giang – Hải Dương

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi gồm 04 trang, cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (03 câu), thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Ninh Giang – Hải Dương:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi MNP lần lượt là trung điểm của cạnh SA AD BC. a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và (CMN). b) Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng (SCD). c) Xác định K là giao điểm của đường thẳng MP và mặt phẳng (SBN). Tính tỷ số MK KP.
+ Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là HK m 25. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C. Gọi A B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (tham khảo hình vẽ). Hãy tính số đo góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là CK m AH m 32 6 BH m 24 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cạnh đáy AB CD. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Khẳng định nào sau đây đúng? A. d qua S và song song với BC. B. d qua S và song song với AB. C. d qua S và song song với AD D. d qua S và song song với BD.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]