Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang, hình thức tự luận với 04 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và biểu điểm.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM:
+ Chứng minh dãy số un với u 1912 n là cấp số cộng. Xác định công sai, số hạng đầu của n u.
+ Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng un biết: 7 3 6 9 8 72 u u.
+ Cho hai vật dao động điều hòa theo phương trình lần lượt là 1 8 cos 42x t t cm và x2 t 8cos4t cm trong đó x1 t x2 t là li độ của hai vật tại thời điểm t (giây). Khi hai vật dao động trong thời gian từ 0 đến 10 giây, hỏi chúng có cùng li độ mấy lần?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]