Đề kiểm tra KSCĐ lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra khảo sát chuyên đề lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi mã đề 076, gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án.

Trích dẫn Đề kiểm tra KSCĐ lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
+ Tìm hiểu tiền công khoan giếng ở hai cơ sở khoan giếng, người ta được biết: – Ở cơ sở A: Giá của mét khoan đầu tiên là 50.000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 10000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước. – Ở cơ sở B: Giá của mét khoan đầu tiên là 50.000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 8% giá của mét khoan ngay trước. Một người muốn chọn một trong hai cơ sở nói trên để thuê khoan một cái giếng sâu 20 mét, một cái giếng sâu 30 mét ở hai địa điểm khác nhau. Hỏi người ấy nên chọn cơ sở khoan giếng nào cho từng giếng để chi phí khoan hai giếng là ít nhất. Biết chất lượng và thời gian khoan giếng của hai cơ sở là như nhau. A. Chọn cở sở A khoan giếng 30 mét, chọn cơ sở B khoan giếng 20 mét. B. Chọn cở sở A khoan giếng 20 mét, chọn cơ sở B khoan giếng 30 mét. C. Chọn cơ sở A để khoan cả hai giếng. D. Chọn cơ sở B để khoan cả hai giếng.
+ Cho cấp số cộng (un) có: 1 u d 1 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Cấp số cộng này không có hai số 0,5 và 0,6. B. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng này là: 3,9. C. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 0,6. D. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng này là: 0,5.
+ Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số n u biết: 2 13 3 2 n n u n A. Dãy số không tăng không giảm, không bị chặn B. Dãy số tăng, bị chặn C. Dãy số giảm, bị chặn D. Cả A, B, C đều sai.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]