Hệ thống bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 26 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ cơ bản, vận dụng và vận dụng cao; giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số.

+ Cơ bản tương giao đồ thị hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng tương giao đồ thị hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao tương giao đồ thị hàm số (phần 1 – phần 10).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]