Bài tập chọn lọc nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 609 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển tập các bài tập chọn lọc chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 3.

MỤC LỤC:
PHẦN ĐỀ BÀI.
Chủ đề 01. NGUYÊN HÀM (Trang 2).
Chủ đề 02. TÍCH PHÂN (Trang 44).
Chủ đề 03. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (Trang 90).
PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.
Chủ đề 01. NGUYÊN HÀM (Trang 2).
Chủ đề 02. TÍCH PHÂN (Trang 121).
Chủ đề 03. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (Trang 278).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]