Chuyên đề chọn lọc nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Dũng

Tài liệu gồm 88 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng (trường THPT Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh), trình bày các khái niệm, tính chất và các dạng bài tập chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 3.

MỤC LỤC:
CHƯƠNG 3 NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 3.
Bài 1 Nguyên hàm 3.
A Các khái niệm 3.
B Tính chất 3.
C Các dạng bài tập 3.
+ Dạng 1. Sử dụng bảng nguyên hàm 3.
+ Dạng 2. Nguyên hàm hàm phân thức 8.
Bài 2 Tích phân 11.
A Các khái niệm 11.
B Tính chất 11.
C Các dạng bài tập 11.
+ Dạng 1. Biến đổi và sử dụng bảng nguyên hàm 11.
Bài 3 Phương pháp đổi biến 17.
+ Dạng 1. Nguyên hàm đổi biến loại 1 17.
+ Dạng 2. Nguyên hàm đổi biến loại 2 21.
+ Dạng 3. Tích phân đổi biến 24.
Bài 4 Nguyên hàm, tích phân bằng phương pháp từng phân 33.
+ Dạng 1. Nguyên hàm từng phần 33.
+ Dạng 2. Tích phân từng phần 42.
Bài 5 Ứng dụng của tích phân 48.
+ Dạng 1. Tính diện tích hình phẳng 48.
+ Dạng 2. Tính thể tích vật thể 56.
Bài 6 Các dạng toán nâng cao 57.
+ Dạng 1. Các bài toán lý thuyết 57.
+ Dạng 2. Tích phân hàm ẩn 62.
+ Dạng 3. Tích phân hàm số cho bởi nhiều biểu thức 71.
+ Dạng 4. Ứng dụng tích phân giải các bài toán khảo sát hàm số 77.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]