Phân dạng bài tập hàm số bậc hai cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 36 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), phân dạng bài tập hàm số bậc hai mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình môn Toán 10 chủ đề: Hàm Số, Đồ Thị Và Ứng Dụng.

+ Vấn đề 1. Xác định các yếu tố hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 2. Đồ thị, bảng biến thiên hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 3. Tính đơn điệu hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 4. Sự tương giao đồ thị hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 5. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 6. Ứng dụng của hàm số bậc hai.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]