Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; đề thi gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0;2;2), B(2;-2;0). Gọi I1 (1;1;-1) và I2 (3;1;1) là tâm của hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng khác nhau và có chung một dây cung AB. Biết rằng luôn có một mặt cầu (S) đi qua cả hai đường tròn ấy. Tính bán kính R của (S).
+ Một khối cầu có bán kính bằng 5 cm. Người ta dùng một mặt phẳng cách tâm khối cầu 3 cm để cắt khối cầu thành hai phần. Diện tích của thiết diện bằng?
+ Một khối cầu có thể tích bằng 4π. Nếu tăng bán kính của khối cầu đó gấp 3 lần thì thể tích của khối cầu mới bằng bao nhiêu bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]