Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Yên Phong số 2, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh:
+ Cho dãy số (un) có số hạng tổng quát un = −3n + 1, ∀n ∈ N∗. a) Chứng minh rằng (un) là một cấp số cộng. b) Với mỗi số nguyên dương n ta đặt vn = 2024un. Chứng minh rằng dãy số (vn) là một cấp số nhân lùi vô hạn và tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) : y = x2 − 2x và đường tròn (T) : x2 + y2 − 4x − 2y = 0. Tính diện tích của đa giác lồi có các đỉnh là các điểm chung của (P) và (T).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC, G là trọng tâm tam giác ABC, K là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AGM). a) Chứng minh đường thẳng OM song song với mặt phẳng (SAD). b) Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng MG và song song với đường thẳng SB. Hãy xác định giao điểm Q của đường thẳng BC với mặt phẳng (P). c) Tính tỉ số KS KD.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]