Đề giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 123 234 345 456.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau:
+ Cho số phức z thỏa điều kiện z = 10 và 2 w iz i 68 12. Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức w là đường tròn có tâm là?
+ Gọi 1 2 z là hai nghiệm phức của phương trình 2 z 6 14 0 và M N lần lượt là điểm biểu diễn của 1 2 z trên mặt phẳng toạ độ. Trung điểm của đoạn MN có toạ độ là?
+ Trong không gian Oxyz cho ba điểm A B 200 030 và C(0;0;5). Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đi qua ba điểm ABC là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]